Hội nghị CB VC NLĐ trường Tiểu học 2023 – 2024, ngày 15/9/2023

Hội nghị CB VC NLĐ trường Tiểu học 2023 – 2024, ngày 15/9/2023

Lượt xem:

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ trường TH Nguyễn Du năm học 2023 – 2024 được tiến hành vào lúc 07giờ 30 phút, ngày 15 tháng 9 năm 2023. Về dự với Hội nghị có sự hiện diện của: + Ông: Bùi Gia Ruẩn – CV Phòng GD&ĐT huyện Ea Kar + Ông: Nguyễn Tiến Thanh – PCT UBND xã Ea Tih + Ban đại diện [...]
HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN EA KAR LẦN THỨ XVI NĂM 2024

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN EA KAR LẦN THỨ XVI NĂM 2024

Lượt xem:

Hội khỏe Phù Đổng huyện Ea Kar lần thứ XVI năm 2024 được tổ chức với quy mô lớn gồm có 2 892 lượt vận động viên của 51 trường TH, THCS tham gia với 13 nội dung thi đấu. Hội khỏe là dịp để cổ vũ, đẩy mạnh phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; thi đua tập luyện thể dục, thể thao [...]
HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN EA KAR LẦN THỨ XVI NĂM 2024

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN EA KAR LẦN THỨ XVI NĂM 2024

Lượt xem:

Hội khỏe Phù Đổng huyện Ea Kar lần thứ XVI năm 2024 được tổ chức với quy mô lớn gồm có 2 892 lượt vận động viên của 51 trường TH, THCS tham gia với 13 nội dung thi đấu. Hội khỏe là dịp để cổ vũ, đẩy mạnh phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; thi đua tập luyện thể dục, thể thao [...]
HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN EA KAR LẦN THỨ XVI NĂM 2024

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN EA KAR LẦN THỨ XVI NĂM 2024

Lượt xem:

Hội khỏe Phù Đổng huyện Ea Kar lần thứ XVI năm 2024 được tổ chức với quy mô lớn gồm có 2 892 lượt vận động viên của 51 trường TH, THCS tham gia với 13 nội dung thi đấu. Hội khỏe là dịp để cổ vũ, đẩy mạnh phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; thi đua tập luyện thể dục, thể thao [...]